Archiv časopisu InfoListy 2007


23.3.2020

Aktuální číslo 3/2020

Obsah

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil teplickou nemocnici, strana 3

Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nové pracoviště magnetické rezonance, strana 6

Screeningová centra Krajské zdravotní: Mamodiagnostické screeningové centrum prošlo modernizací, strana 8

Krajská zdravotní má v ústecké Masarykově nemocnici nové pracoviště následné rehabilitace, strana 10

Informace z jednání představenstva společnosti, strana 12

Implantabilní kardio-defibrilátor implantovali sedmi pacientům, strana 13

Na odděleních nukleární medicíny jsou nové laminární boxy, špičkové vybavení slouží k aseptické přípravě radiofarmak, strana 14

Všeobecná sestra Kristýna Cempírková: Jsem ráda, že pracuji pro KZ, protože podporuje začínající zdravotníky, strana 16

Zástupce přednosty KAPIM byl jmenován docentem, strana 16

Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské nemocnice jsou Osobnostmi Ústeckého kraje, strana 17

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konal pátý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete, strana 18

Krajská zdravotní pokračuje v pořádání seminářů k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v akutní fázi, strana 19

XV. Ústecký den ošetřovatelství pořádaný VOŠZ a SŠZ, strana 19

Sympozium u příležitosti uvedení nových stomických výrobků, strana 20

Nebojím se poskytnout první pomoc, strana 21

Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D., strana 22

Prosím, čekejte